Kwaliteit

Professionalisme betekent consistentie van kwaliteit.

Chromin Maastricht BV is ervan overtuigd dat een beleid van kwaliteitszorg en -borging leidt tot het bereiken van een kwaliteitsniveau dat nodig is om het vertrouwen te geven dat:

  • product of dienst in alle opzichten voldoet aan de wensen, eisen en verwachtingen van de klant binnen overeen te komen voorwaarden en van toepassing zijnde normen en wetten.
  • organisatie en het systeem blijvend verbeterd worden door het formuleren en (doen) uitvoeren van de doelstellingen.


De leidinggevenden hebben de plicht kennis te nemen van het beleid, de doelstellingen en het managementsysteem en ervoor zorg te dragen dat deze voor zover van toepassing worden begrepen, ten uitvoer worden gebracht en op peil worden gehouden door hun medewerkers.

Elke leidinggevende heeft hierbij een instruerende en controlerende taak, tevens kan hij in overleg met de directie de daarvoor benodigde middelen en tijd nemen om zijn actie tot uitvoer te brengen.

Chromin Maastricht BV is daarom sinds 1996 ISO gecertificeerd en is momenteel ISO 9001 versie 2015 gecertificeerd.De behandelingen inchromeren CM 2001, hard-inchromeren CM 3001 en rvs-harden CM 3002 voldoen aan de relevante eisen zoals vastgelegd in Framework Regulation EC1935/2004..