Milieu

Duurzame ontwikkeling en integraal ketenbeheer.

Met betrekking tot milieuzorg hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Bescherming van het milieu is een belangrijke en beslissende factor bij de fabricage van onze processen en diensten.
  • Wij streven ernaar potentiële milieuproblemen bij de bron op te lossen. Daarom produceren wij onze producten door middel van processen, die rekening houden met de eisen van het milieu en de effecten die onze processen op het milieu hebben. Indien mogelijk worden materialen, die kunnen worden teruggewonnen, ook hergebruikt.
  • Voor het elimineren van bijproducten en afval gebruiken wij technologieën die de invloed ervan op het milieu tot een acceptabel minimum beperken, ons hierbij baserend op de ladder van Lansink.
  • Iedere medewerker draagt naast zijn/haar andere verplichtingen een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu. Wij bevorderen en steunen training en instructie van de werknemers.
  • Wij informeren onze medewerkers, onze klanten en het publiek over onze maatregelen ter bescherming van het milieu. Wij streven naar een open samenwerking met de betreffende overheidsinstanties en bevorderen deze. Wij zullen mede verantwoordelijkheid dragen voor het operationaliseren van een duurzame ontwikkeling en integraal ketenbeheer.


De ISO 14001 staat model voor ons te voeren milieuzorg systeem