Metaal Verwerkende Industrie

Heeft u een vraag of wilt u direct meer informatie. Bel direct tel. 043 3632021 of mail via info@chromin.nl.

In alle metaalverwerkende industrieën komt slijtage voor. Niet alleen abrasie of erosie maar ook hoge temperatuuraantasting en slechte loopeigenschappen komen voor. Vooral indien geconstrueerd moet worden uit dezelfde materialen is vreten van de oppervlakken een bekend probleem.

Door onze diverse diffusietechnieken en spuitprocessen zijn veel van deze problemen te voorkomen, met als positieve uitwerking: lagere machine- en gereedschapskosten.