Soldeerindustrie

Heeft u een vraag of wilt u direct meer informatie. Bel direct tel. 043 3632021 of mail via info@chromin.nl.

In 2006 is er veel verandert in deze industrie. Na het verdrag van Kyoto, is o.a. vastgelegd dat solderen alleen nog loodvrij mag geschieden. Hierdoor zijn de omstandigheden tijdens het solderen sterk veranderd. Dit heeft tot gevolg dat het basismateriaal van de soldeermachine aangetast wordt door het soldeermateriaal. Door middel van het Hardinchromeren ofwel harden van RVS, wordt het basismateriaal beschermd tegen deze extreme nieuwe omstandigheden. Hierdoor hoeven de soldeermachines niet uit nauwelijks lasbare, dure materialen te worden vervaardigd.

Behandelingen die in deze sector veel worden uitgevoerd door Chromin: